Energiapuun korjuu ja tonttiraivaukset

Mitä tehtiin?

Energiapuiden teko, peltojen ja teiden reunoilta.

Tonttipuiden hakkuu ja ongelmapuiden poisto.